I. USTAWY

Title

I. USTAWY

Description

Ustawy dotyczące ustroju i funkcjonowania samorządu radców prawnych

Items in the I. USTAWY Collection

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, 2400, z 2018 r. poz. 138, 723.

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r.
Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych