Browse Items

  • Tematyka publikacji OBSiL is exactly "Proces legislacyjny"

Stanowisko z 22.04.2016 r. - skarga na przewlekłość i zmiany w usp.pdf
Stanowisko OBSiL z dnia 22 kwietnia 2016 r. dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Opinia z 11.04.2016 r. do projektu ustawy o zm. ustawy - Prawo zamówień publicznych.pdf
Opinia OBSiL z dnia 11 kwietnia 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z 8.04. 2016 r. - roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem pr. konkurencji.pdf
Stanowisko OBSiL z dnia 8 kwietnia 2016 r. do projektu założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Opinia OBSiL Prokuratura.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP dotyczące projektu ustawy – Prawo o prokuraturze (druk sejmowy nr 162) w zakresie projektowanego art. 12

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Opinia KRRP do projektu zmiany OP.pdf
Opinia OBSiL z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 grudnia 2015 r., w części dotyczącej Rady do Spraw Unikania Opodatkowania.

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2