Browse Items

  • Dziedzina is exactly "Inne"

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_38_X_2017.pdf
Uchwała nr 38/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zamiany przedstawiciela samorządu radców prawnych wskazanego do składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 roku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

UCHWAŁA_KRRP_30_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 30/X/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za 2016 r.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

UCHWAŁA_KRRP_43_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 43/X/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2016

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

UCHWAŁA_KRRP_44_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 44/X/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2016

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

UCHWAŁA_KRRP_50_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 50/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie logo Sieci Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Uchwała_KRRP_62_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 62/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Centrum Mediacji Gospodarczej na rok 2018

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Uchwała_KRRP_63_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 63/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Uchwała_KRRP_65_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 65/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2018

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Uchwała_KRRP_66_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 66/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2018

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Uchwała_KRRP_67_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 67/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2018

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2