Browse Items

  • Data is exactly "2011-09-30"

Uchwała_KRRP_60_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 60/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 września 2011 r. w sprawie planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2012

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_62_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 62/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 września 2011 r. w sprawie założeń zmian w uchwale w sprawie określenia zasad wypełnienia przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

28.pdf
Uchwała Nr 61/VIII/2011 KRRP z dnia 30 września 2011 r. w sprawie logo Krajowej Izby Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2