Browse Items

  • Data is exactly "2011-12-10"

Uchwała Nr 84/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia składu liczbowego zespołów problemowych KRRP i zakresu ich działania

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_80_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 80/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego komisji stałych KRRP

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_79_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 79/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pełnomocników KRRP

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_77_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 77/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2011 r. w sprawie planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na lata 2012-2013

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała Nr 82/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2011 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_83_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 83/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2011 r. w sprawie logo XXX-lecia samorządu radców prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_81_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 81/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2011 r. w sprawie kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_76_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 76/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu aplikacji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2