Browse Items

  • Data is exactly "2013-12-13"

KRRP-4-IX-2013.pdf
Uchwała KRRP nr 4/IX/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie planu pracy KRRP na rok 2014

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

KRRP-5-IX-2013.pdf
Uchwała KRRP nr 5/IX/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych KRRP

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

KRRP-6-IX-2013.pdf
Uchwała KRRP nr 6/IX/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia komitetów stałych KRRP

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

KRRP-7-IX-2013.pdf
Uchwała KRRP nr 7/IX/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków wiceprezesów Krajowej KRRP oraz innych członków Prezydium

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

KRRP-8-IX-2013.pdf
Uchwała KRRP nr 8/IX/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

KRRP-9-IX-2013.pdf
Uchwała KRRP nr 9/IX/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru Krajowego Zespołu Wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2