Browse Items

  • Data is exactly "2014-06-13"

Uchwała_KRRP_41_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 41/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_40_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 40/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

39.pdf
Uchwała KRRP Nr 39/IX/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2013

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_38 IX_2014.pdf
Uchwała KRRP Nr 38/IX/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu KRRP za rok 2013

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2