Browse Items

  • Data is exactly "2021-05-07"

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_208_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 208/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Krajowej Rady Radców Prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Białymstoku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_204_XI_2021.pdf
Uchwała nr 204/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_203_XI_2021.pdf
Uchwała nr 203/XI2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych KRRP z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_202_XI_2021.pdf
Uchwała nr 202/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku
z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2