Browse Items

  • Data is exactly "2021-06-10"

Uchwała_Prezydium KRRP_222_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 222/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium KRRP_224_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 224/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem KRRP wydarzenia Legal Hackathon

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_225_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 225/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem wydarzenia ,,LegalTech Forum 2021. Innowacja w praktyce prawniczej.”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2