Browse Items

  • Collection: II. KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH

Uchwała_KRRP_101_VIII_2012.pdf
Uchwała Nr 101/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu wykorzystania Funduszu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2012

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

UCHWAŁA_KRRP_101_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 101/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r.
w sprawie czynności mających na celu zakup lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Krajowej Izby Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_102_IX_2015.pdf
Uchwała nr 102/IX/2015 KRRP z dnia 12 września 2015 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków wiceprezesów Krajowej Rady Radców Prawnych oraz innych członków Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_102_VIII_2012.pdf
Uchwała Nr 102/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_102_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 102/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r.
w sprawie tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego, nazw samorządu radców prawnych, jego organów i jednostek organizacyjnych oraz nazwy „Kancelaria Radcy Prawnego” na język angielski

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_103_IX_2015.pdf
Uchwała Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_103_VIII_2012.pdf
Uchwała Nr 103/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Regulaminu postępowania mediacyjnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_103_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 103/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora
oraz pomocy socjalnej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_104_IX_2015.pdf
Uchwała nr 104/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z PZU Pomoc SA o współpracy w zakresie obsługi ubezpieczeń pomocy prawnej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_104_VIII_2012.pdf
Uchwała Nr 104/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2