Browse Items

  • Collection: II. KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH

Uchwała_KRRP_1_VIII_2010.pdf
Uchwała Nr 1/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 listopada 2010 r. w sprawie określenia liczby wiceprezesów Krajowej Rady Radców Prawnych oraz pozostałych członków Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

75e22bf9a38cf10d9b055afcca4243fe.pdf
Uchwała Nr 7/VIII/2010 KRRP z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_3_VIII_2010.pdf
Uchwała Nr 3/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_5_VIII_2010.pdf
Uchwała Nr 5/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_6_VIII_2010.pdf
Uchwała Nr 6/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_9_VIII_2010.pdf
Uchwała Nr 9/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia komitetów stałych Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_12_VIII_2010.pdf
Uchwała Nr 12/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie powołania oraz określenia składu zespołów problemowych Krajowej Rady Radców Prawnych i zakresu ich działania

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_13_VIII_2010.pdf
Uchwała Nr 13/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie dodatkowego kolokwium poprawkowego i wpisu warunkowego na II rok aplikacji radcowskiej w 2011 roku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_14_VIII_2010.pdf
Uchwała Nr 14/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Krajowego Zespołu Wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_15_VIII_2010.pdf
Uchwała Nr 15/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru składu osobowego komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2