Browse Items

  • Collection: II. KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH

UCHWAŁA_KRRP_104_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 104/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 października 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_105_IX_2015.pdf
Uchwała Nr 105/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy generalnej w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_105_VIII_2012.pdf
Uchwała Nr 105/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Sekretarza Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_106_IX_2015.pdf
Uchwała Nr 106/IX/2015 KRRP z dnia 12 grudnia 2015 r. zmieniająca Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_106_VIII_2012.pdf
Uchwała Nr 106/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_106_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 106/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 października 2018 r. Regulamin Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_107_IX_2015.pdf
Uchwała Nr 107/IX/2015 KRRP z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia w okręgowych izbach radców prawnych wyborów delegatów na XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz liczby tych delegatów, a także przedstawicieli aplikantów radcowskich

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_107_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 107/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2019

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_108_IX_2015.pdf
Uchwała Nr 108/IX/2015 KRRP z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2016

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Tags:

UCHWAŁA_KRRP_108_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 108/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Centrum Mediacji Gospodarczej na rok 2019

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2