Browse Items

  • Collection: III. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_182_XI_2021.pdf
Uchwała nr 182/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały – Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych

Date:

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

395_XI_2021_zestaw pytań na kolokwium ustne 2022.pdf
UCHWAŁA Nr 395/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2022

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

394_XI_2021_w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych 2022.pdf
Uchwała Nr 394/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2022

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_391_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 391/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_392_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 392/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_325_XI_2021.pdf
UCHWAŁA Nr 325/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_310_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 310/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych Konferencji Naukowej – Kongres Restrukturyzacyjny ,,Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_309_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 309/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych wydarzenia ,,Tajemnica zawodowa prawników, dziennikarzy i lekarzy”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_305_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 305/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 października 2021 r. w sprawie Regulaminu Konkursu na najciekawszy projekt w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych lub zmian w zakresie szkolenia aplikantów radcowskich

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_301_XI_2021.pdf
Uchwała nr 301/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2