Browse Items

  • Collection: III. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_229_XI_2021.pdf
Uchwała nr 229/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_225_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 225/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem wydarzenia ,,LegalTech Forum 2021. Innowacja w praktyce prawniczej.”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium KRRP_224_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 224/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem KRRP wydarzenia Legal Hackathon

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_Prezydium KRRP_222_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 222/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_220_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 220/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_214_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 214/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 31 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Polityki Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_209_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 209/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. z siedzibą w Warszawie

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_204_XI_2021.pdf
Uchwała nr 204/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_203_XI_2021.pdf
Uchwała nr 203/XI2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych KRRP z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_202_XI_2021.pdf
Uchwała nr 202/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku
z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2