Browse Items

  • Collection: III. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_445_XI_2022.pdf
Uchwała Nr 445/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_425_XI_2022.pdf
Uchwała Nr 425/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt. „Współczesne zagrożenia demokracji: dezinformacja w kampaniach wyborczych” z okazji Światowego Dnia Wyborów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_424_XI_2021.pdf
Uchwała nr 424/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie wytycznych w zakresie współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych w 2022 roku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_412_XI_2022.pdf
Uchwała nr 412/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu Konkursu „Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_405_XI_2022.pdf
Uchwała nr 405/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie Przemysława Kamila Rosiaka jako kandydata polskiej delegacji CCBE na funkcję Przewodniczącego Stałego Przedstawicielstwa przy Trybunale Sprawiedliwości, Sądzie i Trybunale EFTA (PD LUX)

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

395_XI_2021_zestaw pytań na kolokwium ustne 2022.pdf
UCHWAŁA Nr 395/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2022

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

394_XI_2021_w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych 2022.pdf
Uchwała Nr 394/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2022

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_391_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 391/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_392_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 392/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_325_XI_2021.pdf
UCHWAŁA Nr 325/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2