Browse Items

  • Collection: III. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_209_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 209/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. z siedzibą w Warszawie

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_204_XI_2021.pdf
Uchwała nr 204/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_203_XI_2021.pdf
Uchwała nr 203/XI2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych KRRP z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_202_XI_2021.pdf
Uchwała nr 202/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku
z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_195_XI_2021.pdf
Uchwała nr 195/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie nominowania r. pr. Agaty Bzdyń do nagrody Justitia Awards dla wyróżniających się prawniczek

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_190_XI_2021.pdf
Uchwała nr 191/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Konkursu „Turniej Negocjacyjny dla Radców Prawnych ”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_188_XI_2021.pdf
Uchwała nr 188/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania członków Kapituły Konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_181_XI_2021.pdf
Uchwała nr 181/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zasad współpracy Krajowej Izby Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_174_XI_2021.pdf
Uchwała nr 174/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu ,,Kryształowe Serce Radcy Prawnego"

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_165_XI_2021.pdf
Uchwała nr 165/XI/2021 Prezydium KRRP w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wydawnictw Krajowej Rady Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2