Browse Items

  • Tags: GRD

Uchwała_KRRP_98_IX_2015.pdf
Uchwała nr 98/IX/2015 KRRP z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_2_X_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 2/X/2016 KRRP z dnia 19 listopada 2016 r. w sprawie określenia liczby zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_3_X_2016.pdf
UCHWAŁA Nr 3/X/2016 KRRP z dnia 19 listopada 2016 r. w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_84_X_2017.pdf
Uchwała nr 84/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_72_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 72/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2