Browse Items

  • Tags: wizytatorzy

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_164_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 164/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_19_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 19/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru składu osobowego Krajowego Zespołu Wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_18_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 18/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia liczby członków Krajowego Zespołu Wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_Prezydium_284_IX_2016.pdf
Uchwała nr 284/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_84_IX_2014.pdf
Uchwała nr 84/IX/2015 KRRP z dnia 20 marca 2015 r. zmieniająca Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_Prezydium_ 59_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 59/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2014 r.
w sprawie określenia wzoru sprawozdania z wizytacji radcy prawnego, przeprowadzanej w ramach oceny okresowej pracownika na podstawie odrębnych przepisów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

21.pdf
Uchwała Nr 38/IX/2014 Prezydium KRRP z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 112/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. – Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

KRRP-27-IX-2014.pdf
Uchwała KRRP nr 27/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

8c7eeb2727d53ae82268990aa8597e24.pdf
Uchwała Nr 112/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2