539/X/2019 Prezydium KRRP

Title

539/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 539/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 5 września 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu dodatkowej komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący