Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 4 lipca 2019 r.

Title

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 4 lipca 2019 r.

Description

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Stanowiska Rządu wobec senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (druk nr 3136).

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący