163//2019 KRRP

Title

163//2019 KRRP

Description

Uchwała Nr 163//2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie Planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2020

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący