612/X/2019 Prezydium KRRP

Title

612/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 612/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 7 listopada 2019 r. – w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu radcowskiego.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący