632/X/2019 Prezydium KRRP

Title

632/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 632/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 29 listopada 2019 r. – w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący