633/X/2019 Prezydium KRRP

Title

633/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 633/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu dodatkowej Komisji Egzaminacyjnej nr 3 z siedzibą we Wrocławiu właściwej dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wyłączenia w 2020 r.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący