637/X/2019 Prezydium KRRP

Title

637/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 637/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2020.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący