638/X/2019 Prezydium KRRP

Title

638/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 638/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2020.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący