71/XI/2021 KRRP

Title

71/XI/2021 KRRP

Description

Uchwała nr 71/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 maja 2021 r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący