220/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

220/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 220/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący