257/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

257/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 257/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Krajową Izbę Radców Prawnych Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Data

Kadencja

XI