309/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

309/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 309/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych wydarzenia ,,Tajemnica zawodowa prawników, dziennikarzy i lekarzy”

Data

Kadencja

XI