31/VIII/2011 KRRP

Title

31/VIII/2011 KRRP

Description

Uchwała Nr 31/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lutego 2011 r. w sprawie prac zmierzających do wprowadzenia zmian w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej

Data

Kadencja

VIII

Status

obowiązujący