459/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

459/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 459/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL) w 2022 r.

Data

Kadencja

XI