637/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

637/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 637/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Data

Kadencja

XI