41/VIII/2011 KRRP

Title

41/VIII/2011 KRRP

Description

Stanowisko Nr 41/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie przebiegu prac legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy o państwowych egzaminach prawniczych

Data

Kadencja

VIII

Status

obowiązujący