46/VIII/2011 KRRP

Title

46/VIII/2011 KRRP

Description

Uchwała Nr 46/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Data

Kadencja

VIII

Status

obowiązujący