62/VIII/2011 KRRP

Title

62/VIII/2011 KRRP

Description

Uchwała Nr 62/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 września 2011 r. w sprawie założeń zmian w uchwale w sprawie określenia zasad wypełnienia przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Data

Kadencja

VIII

Status

obowiązujący