74/VIII/2011 KRRP

Title

74/VIII/2011 KRRP

Description

Uchwała Nr 74/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Data

Kadencja

VIII

Status

obowiązujący

Uwagi

Paragraf 1 pkt wszedł w życie z dniem podjęcia.