18/IX/2013 Prezydium KRRP

Title

18/IX/2013 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 18/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2014

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący