487/VI/2005 KRRP

Tytuł

487/VI/2005 KRRP

Opis

Uchwała Nr 487/VI/2005 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad zwalniania aplikantów radcowskich od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania terminu jej płatności i rozkładania na raty

Data

Kadencja

VI

Status

nieobowiązujący