59/IX/2014 Prezydium KRRP

Title

59/IX/2014 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 59/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2014 r.
w sprawie określenia wzoru sprawozdania z wizytacji radcy prawnego, przeprowadzanej w ramach oceny okresowej pracownika na podstawie odrębnych przepisów

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący