107/IX/2014 Prezydium KRRP

Tytuł

107/IX/2014 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2015

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący