120/IX/2015 Prezydium KRRP

Title

120/IX/2015 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 120/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z wizytacji radcy prawnego, przeprowadzanej w ramach oceny pracownika na podstawie odrębnych przepisów

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący