Opinia z dnia 7 marca 2015 r. w sprawie zgodności z prawem ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym zasad instancyjności postępowania administracyjnego oraz praw pracowniczych radców prawnych zatrudnionych w izbach u urzędach skarbowych

Title

Opinia z dnia 7 marca 2015 r. w sprawie zgodności z prawem ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym zasad instancyjności postępowania administracyjnego oraz praw pracowniczych radców prawnych zatrudnionych w izbach u urzędach skarbowych

Description

Opinia z dnia 7 marca 2015 r. w sprawie zgodności z prawem ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym zasad instancyjności postępowania administracyjnego oraz praw pracowniczych radców prawnych zatrudnionych w izbach u urzędach skarbowych

Data

Tematyka publikacji OBSiL