Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Title

Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Description

Uchwała Nr 112/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Data

Kadencja

VII

Status

obowiązujący