Opinia z 22 lipca 2015 r. w sprawie przeniesienia wpisu prawnika zagranicznego na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez właściwą radę okręgowej izby radców prawnych w związku ze zmianą miejsca wykonywania działalności zawodowej

Title

Opinia z 22 lipca 2015 r. w sprawie przeniesienia wpisu prawnika zagranicznego na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez właściwą radę okręgowej izby radców prawnych w związku ze zmianą miejsca wykonywania działalności zawodowej

Data

Tematyka publikacji OBSiL