184/IX/2015 Prezydium KRRP

Title

184/IX/2015 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 184/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany członka Zespołu do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w 2016 r.

Data

Kadencja

IX

Status

nieobowiązujący