179/IX/2015 Prezydium KRRP

Title

179/IX/2015 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 179/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w 2016 r.

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący