185/IX/2015 Prezydium KRRP

Title

185/IX/2015 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 185/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący