Uchwała nr 189/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Title

Uchwała nr 189/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Description

Uchwała nr 189/IX/2015 Prezydium KRRP z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący