Opinia Krajowej Rady Radców Prawnych występującej jako amicus curiae dla Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 35/15)

Title

Opinia Krajowej Rady Radców Prawnych występującej jako amicus curiae dla Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 35/15)

Description

Opinia Krajowej Rady Radców Prawnych występującej jako amicus curiae dla Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 35/15)

Data

Tematyka publikacji OBSiL